Skip to content
stervende boeddha

Workshop Stervensbegeleiding

  • Data: zie agenda
  • Start: 10u – 16 u (bij meerdaagse slot laatste dag 16 u)
  • Bijdrage: Voor de workshop van een dag bijdrage: € 50, voor de workshop van twee dagen bijdrage: € 100, inclusief maaltijden, koffie/thee en overnachting.
  • Door: Lama Karma

stervensbegeleiding – bardo thödol

Een vorm van het begeleiden van de stervende, die nog altijd in de geest van de Boeddhist, in het nu een vorm van bewustzijn bevat.

We leven hier het leven om ons ook op de dood voor te bereiden door meditatie en geestelijke trainingen inzichten te verkrijgen, die een weg van incarnaties in ons duidelijk maken en dit niet te verwerpen, maar met innerlijke waarheden vertrouwd te raken. Dan met sereniteit en mededogen bewust te zijn van oorzaak en gevolg. Onze ware aard te herkennen, hieruit de leer van dharma te versterken in objectieve en subjectieve belevingen en eigen inzichten te verwerven in de Bardo van het sterven. Tijdens de begeleidingen met de stervende één te kunnen worden met de geest van de ander. Onze eigen emoties te kunnen beheersen en begeleiding te geven tijdens het ingaan van de Bardo van het sterven en zoveel mogelijk hen te begeleiden in de richting van Dewatchen. Nabestaanden te ondersteunen in dit alles. We beoefenen vooraf een goede geestelijke training om deze inzichten te verkrijgen.

Workshops

Er zijn meerdere workshops door het gehele jaar heen gepland, die voor iedereen toegankelijk zijn. Wel vinden we het fijn als U vooraf aanmeld. Er zijn workshops van een, twee of drie dagen, met of zonder overnachting(en). Mogelijk worden data veranderd of extra workshops ingepland, misschien is het handig vooraf even te informeren of de workshop zoals gepland doorgaat op de betreffende datum in het programma.