Skip to content
stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding (bardo thödol)

  • Woensdag 20u zie programma
  • Vrijdag 14u
  • Door: Lama Karma
  • Bijdrage: € 52,50 voor 5x

Bewuste begeleiding bij het sterven en de dood

De objectieve en subjectieve beleving van het stervensproces en onze eigen leegte begrijpen en de essentie van ons ‘zijn’ herkennen. Dit vraagt een diepere kennis en inzicht.

Geleerd wordt de emotie en de tijdsduur van het stervensproces en de naderende dood op een juiste manier te doorleven. Het loslaten van het leven en het geruststellen om zonder angst het stervensproces te ondergaan. Ook het loslaten van ons mens-zijn en het herkennen van het heldere licht van ons ‘oorspronkelijk wezen’ dat we zijn, is na ons overlijden cruciaal. Op deze wijze iemand te ondersteunen naar de overgave van het ‘licht’; het bewust worden van het ware wezen dat we zijn. In het Heldere Licht de oorspronkelijke geest, de ware aard van onze transcendente natuur, herkennen. Zo de stervende een waardevolle voorbereiding en ondersteuning op de dood te kunnen bieden. Deze cursus stervensbegeleiding is gebaseerd op ‘Het Tibetaans Dodenboek‘ van W.Y. Evans-Wentz en het door Sogyal Rinpoche geschreven ‘Het Tibetaanse boek van Leven en Sterven’. Het invoelen van het geschrevene in deze twee boeken, is essentieel om de juistheid van het stervensproces te begrijpen.

In de cursus stervensbegeleiding zijn een aantal oefeningen verweven die eventueel samen met de cursus bardo meditatie een inzicht geven in ons wezen, hetgeen belangrijk is om de stervende op een juiste manier te kunnen begeleiden. Deze cursus is los van de bardo meditatie te volgen.

powaPowa voor gevorderden, die de stervensbegeleiding volgen

  • Woensdag 17u, voorafgaande aan de stervensbegeleiding op deze avond zie programma
  • Bijdrage: € 45 voor 5x.

In deze avonden herdenken we de overledenen, in het bijzonder Lama Karta, onze leraar en inspirator, en nog andere geliefden. De powa meditatie is de belangrijkste beoefening van bewustzijnsoverdracht rond het moment van het sterven. Als we de eerste overdracht van onze Lama’s hebben gehad kunnen we dit gezamenlijk voorafgaande aan de lessen van de stervensbegeleiding beoefenen. Voor de eerste overdracht via de Lama’s is inschrijving bij ons centrum mogelijk om dan gezamenlijk in Huy deze overdracht te ontvangen. Een training van de juiste geestelijke afstemming op de Boeddha’s en de Boeddhanatuur en de bijbehorende centra.