Lama Zeupa

Lama Zeupa geeft een lezing in het voor- en najaar.

De onderwerpen van de lezingen in Vorstenbosch worden in overleg met Lama gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dharma praktijk. De lezingen zijn een ondersteuning voor de dagelijkse leefwijze en – praktijken. De onderwerpen in de lezingen zijn herkenbaar voor iedereen: Boeddhist of niet-Boeddhist. Opgave mogelijk via contact op de website of bij Lama Karma en Guus.

Het 37-voudige pad van een Bodhisattva

  • Dinsdag 22 oktober 2019.
  • Tijd: 20u tot 22u
  • Door: Lama Zeupa
  • Bijdrage voor deze lezing: €14

In de vorige lezing heeft lama de zes paramita’s toegelicht, de zes perfecties. In deze lezing geeft Lama Zeupa uitleg over het 37-voudige pad van een Bodhisattva.Na de lezing geeft lama gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze lezing is voor iedereen toegankelijk: Ook voor niet-Boeddhisten is dit een lezing met waardevolle levensinzichten.

U bent allen van harte welkom! De lezing zal in het Engels zijn en worden vertaald naar het Nederlands.

Na de lezing geeft Lama gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze lezing is voor iedereen toegankelijk: Ook niet- Boeddhisten zijn welkom.

U bent allen van harte welkom!

De lezing zal in het Engels zijn en worden vertaald naar het Nederlands.

Volgende lezing: In het voorjaar van 2020.