Skip to content
Trom

Poedja–visualisaties–meditatie

  • Maandag 20u: agenda
  • Door: Lama Karma
  • Bijdrage: € 50 voor 5x

Door middel van deze praktijk versterken we onze innerlijke mogelijkheden om een beter beeld van het samsarische en mystieke bestaan te verkrijgen en beoefenen we het reciteren, visualiseren en beoefenen we gezangen die verbonden zijn met verschillende Boeddha vormen van innerlijke kracht door de zegeningen hiervan. Zodoende ervaren we prikkels van het samsarische en mystieke bestaan waarin wij leven niet als lijden, maar als een wet van oorzaak en gevolg, wat leert inzicht in onszelf te verkrijgen. Daarna volgt belangrijkheid van liefde en mededogen wat aan de Boeddha Tchenrezig wordt toegewezen en belangrijk is voor het bewustworden. Dit is een zeer bevorderende praktijk in de geestelijke groei van iedereen (zeer geliefd in Tibet). Zo zullen ook andere Boeddha vormen beoefend worden om hun praktijken zoveel mogelijk leren kennen. Hiermee kan een positieve ervaring in ons tot stand worden gebracht door middel van meditatie.

Tcheud (poedja)

Maandag 20u: agenda
.
Voor de beoefenaar van de Tcheud en voor gevorderden, die diepere lagen van de Tcheud in zich kunnen transformeren; een mogelijkheid de omgang te beoefenen met instrumenten zoals: de grote damaroe, bel en gezang tezamen.

Volle maan poedja of milarepa poedja

Milarepa een beroemde yogi van Tibet, een leerling van Marpa en stichter van de Kagyu school. De beroemde Lama Marpa liet hem meedogenloos de ene beproeving na de andere ondergaan tot zijn karma gezuiverd was. Zo verwierf Milarepa allerlei vermogens en verkreeg door beproeving van zijn Meester tenslotte de volledige zelfkennis en bereikte de volmaakte bevrijding. Zo brengt de herhaling van de mantra van Milarepa een karmische zuivering voor mededogen tot stand. Het volle maan ritueel met offeringen. Iedereen mag hieraan deelnemen en offeringen als allerlei lekkernijen, lichtjes, bloemen en wierook zijn welkom.

Meditaties en praktijken

om bewuster te zijn van jezelf en je omgeving, waardoor de juiste dingen op het juiste moment gaan vallen en de haast uit het dagelijkse leven wordt gereduceerd tot die dingen die echt noodzakelijk zijn. Instromen is op elk moment mogelijk.