lama zeupa

Lama Zeupa geeft een lezing in het voor- en najaar.

De onderwerpen van de lezingen in Vorstenbosch worden in overleg met Lama gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dharma praktijk. De lezingen zijn een ondersteuning voor de dagelijkse leefwijze en – praktijken. De onderwerpen in de lezingen zijn herkenbaar voor iedereen: Boeddhist of niet-Boeddhist. Opgave mogelijk via contact op de website of bij Ria en Guus.

Lodjong training van de Geest (vervolg)

  • Dinsdag 14 november 2017.
  • Tijd: 20u tot 22u
  • Door: Lama Zeupa
  • Bijdrage voor deze lezing: €13
 

Lodjong training van de Geest

Lama Zeupa heeft de voorbereidende oefeningen nader toegelicht en Lama Tashi Nyima heeft in juni een begin gemaakt met de uitleg van de training van de geest. 14 november zal een van de lama’s verder gaan met de uitleg en toelichting van de lodjong. Door het trainen van de Geest, volgens traditionele richtlijnen uit het mahayana, ontwikkelt men langzaam mededogen door onze zelfzuchtige verlangens los te laten.

Voor het volgen van deze lezing is het niet noodzakelijk dat U eerdere lezingen heeft gevolgd. Na de lezing geeft Lama gelegenheid tot het stellen vragen.

Deze lezing is voor iedereen toegankelijk: Ook niet- Boeddhisten zijn welkom.

De lezing zal in het Engels zijn en worden vertaald naar het Nederlands.