Lama Zeupa geeft een lezing in het voor- en najaar.

De onderwerpen van de lezingen in Vorstenbosch worden in overleg met Lama gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dharma praktijk. De lezingen zijn een ondersteuning voor de dagelijkse leefwijze en – praktijken. De onderwerpen in de lezingen zijn herkenbaar voor iedereen: Boeddhist of niet-Boeddhist. Opgave mogelijk via contact op de website of bij Ria en Guus.

De Boeddhanatuur

  • Dinsdag 12 juni 2018.
  • Tijd: 20u tot 22u
  • Door: Lama Zeupa
  • Bijdrage voor deze lezing: €13

De Boeddhanatuur

In de vorige lezing heeft lama de zeven punten van de training van de geest toegelicht ook wel de lodjong praktijk genoemd. Deze praktijk brengt ons indien goed beoefend geleidelijk naar onze ware natuur ook wel de Boeddhanatuur. In deze lezing geeft lama Zeupa uitleg over deze Boeddhanatuur.

Na de lezing geeft Lama gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze lezing is voor iedereen toegankelijk: Ook niet- Boeddhisten zijn welkom.

U bent allen van harte welkom!

De lezing zal in het Engels zijn en worden vertaald naar het Nederlands.

In het najaar is de lezing op 13 november en het onderwerp zal dan zijn de Tcheud praktijk.