Lama Zeupa geeft een lezing in het voor- en najaar.

De onderwerpen van de lezingen in Vorstenbosch worden in overleg met Lama gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dharma praktijk. De lezingen zijn een ondersteuning voor de dagelijkse leefwijze en – praktijken. De onderwerpen in de lezingen zijn herkenbaar voor iedereen: Boeddhist of niet-Boeddhist. Opgave mogelijk via contact op de website of bij Ria en Guus.

De Zes Paramita’s

  • Dinsdag 11 juni 2019.
  • Tijd: 20u tot 22u
  • Door: Lama Zeupa
  • Bijdrage voor deze lezing: €14

In de vorige lezing geeft lama Zeupa uitleg gegeven over de zeer krachtige Tcheud praktijk, die ons helpt het ego te breken.

De zes paramita’s of de zes perfecties zijn een manier om het zelf te bestuderen. Degene die deze deugden weet toe te passen en hierin weet te volharden kan uiteindelijk het Boeddha schap bereiken. Lama zal in deze lezing elke perfectie benoemen en uitleggen.
Na de lezing geeft Lama gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze lezing is voor iedereen toegankelijk: Ook niet- Boeddhisten zijn welkom.

U bent allen van harte welkom!

De lezing zal in het Engels zijn en worden vertaald naar het Nederlands.

In het najaar van 2019 is weer een nieuwe lezing, het onderwerp is: Het 37-voudige pad van een Bodhisattva. Datum: 22 oktober 2019.