Lama Zeupa geeft een lezing in het voor- en najaar.

De onderwerpen van de lezingen in Vorstenbosch worden in overleg met Lama gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dharma praktijk. De lezingen zijn een ondersteuning voor de dagelijkse leefwijze en – praktijken. De onderwerpen in de lezingen zijn herkenbaar voor iedereen: Boeddhist of niet-Boeddhist. Opgave mogelijk via contact op de website of bij Ria en Guus.

De Tcheud praktijk

  • Dinsdag 13 november 2018.
  • Tijd: 20u tot 22u
  • Door: Lama Zeupa
  • Bijdrage voor deze lezing: €13

De Tcheud praktijk

In deze vorige lezing geeft lama Zeupa uitleg gegeven over de Boeddhanatuur. In deze lezing spreekt lama over de zeer krachtige Tcheud praktijk, die ons helpt het ego te breken.

Na de lezing geeft Lama gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze lezing is voor iedereen toegankelijk: Ook niet- Boeddhisten zijn welkom.

U bent allen van harte welkom!

De lezing zal in het Engels zijn en worden vertaald naar het Nederlands.

In het voorjaar van 2019 is weer een nieuwe lezing, het onderwerp is nog niet bekend.